Kassler

1,5 kg
500 g

Så som kassler smakade förr och för övrigt skall smaka.

Griskött (98 %), vatten, koksalt med nitrit.

Övriga kategorier